Leerwerkloket Zwolle

Het Leerwerkloket bestaat uit een team adviseurs, die jou wegwijs maken in alle mogelijkheden op gebied van leren en werken. We geven jou de informatie en de tools, zodat jij stappen vooruit kunt zetten in je loopbaan. Daarbij benutten wij onze contacten met onderwijs, werkgevers- en overheidsorganisaties. 

Praktijkleren

Welkom op de landingspagina van praktijkleren! Navigeer naar de juiste pagina door op één van de onderstaande knoppen te klikken.

Ik wil leren en geld verdienen

Ik ben een professioneel begeleider

Ik ben een erkende opleider

Ik ben een erkend leerbedrijf (werkgever)

Er zijn vele manieren om te leren en te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld dingen gaan doen en leren van de gemaakte fouten. Je kunt ook intentioneel leren, bv. door voor jezelf leerdoelen en ontwikkelwensen te formuleren en een geplande leerroute doorlopen. Hieronder enkele leerroutes:

Praktijkleren, tegelijkertijd leren en werken (3e leerweg)

De derde leerweg bestaat naast de BOL en de BBL. Zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen kunnen opleidingen in de derde leerweg uitvoeren. Bekostigde instellingen ontvangen daarvoor geen bekostiging van OCW. 
Opleidingen in de derde leerweg zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en leiden op tot hetzelfde diploma als de leerwegen BOL en BBL. Voor een opleiding in de derde leerweg gelden daarom dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs en de examinering. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de uitvoering daarvan. Ook wordt met de leerling een onderwijs- en praktijkovereenkomst afgesloten en wordt de beroepspraktijkvorming uitgevoerd in een erkend leerbedrijf.
De derde leerweg biedt extra mogelijkheden om met een flexibel onderwijsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften van werkenden en werkzoekenden en hun werkgevers. Er zijn namelijk geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Dit vergemakkelijkt voor instellingen het programmeren van onderwijsvormen als afstandsonderwijs en werkplekleren.
Praktijkleren kent verschillende vormen, hieronder de meest voorkomende vormen.

Regulier onderwijs (BOL)

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. 

BOL Stage

Een leerling die dagonderwijs volgt in de beroepsopleidende leerweg (BOL), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een stage. Een stageperiode duurt enkele weken tot enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd. Het leerbedrijf betaalt vaak een stagevergoeding, al hangt dit ook af van de geldende cao.

Werken en leren naast elkaar

Hierbij kun je denken een baan met voldoende inkomen en daarnaast een avond- of deeltijdstudie om je verder te ontwikkelen. 

BBL Leerbaan

Een leerling die de opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een leerbaan voor minimaal 610 uren per leerjaar. Meestal werkt hij vier dagen en hij gaat één dag per week naar school. Het bedrijf heeft in het algemeen een arbeidsovereenkomst met de leerling, waar een salaris tegenover staat. Het is ook mogelijk dat het bedrijf de leerling ‘inleent’ via een samenwerkingsverband van bedrijven die gezamenlijk zorgen voor de opleiding van aankomende vakmensen.

Gericht op het behalen van een diploma

De opleiding kan eventueel worden ingekort vanwege opgedane werkervaring of een eerder afgeronde opleiding. Bij een diplomagerichte opleiding voert de kandidaat werkprocessen uit in het leerbedrijf, aangevuld met lessen en examens.

Gericht op het behalen van een certificaat?

Hierbij doet de kandidaat een deel van een mbo-opleiding waaraan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een certificaat heeft verbonden vanwege de arbeidsmarktrelevantie voor werkzoekenden en werkenden. Bij een certificaatgerichte opleiding gaat het om uitvoering van een afgerond takenpakket dat deel uitmaakt van een beroep. De kandidaat leert door het uitvoeren van een aantal werkprocessen in het leerbedrijf, aangevuld met lessen en een examen. Het behaalde certificaat wordt in het landelijk diplomaregister opgenomen.

Gericht op het behalen van een praktijkverklaring?

Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkenden en werkzoekenden voor wie het behalen van een mbo-diploma (entreediploma of hoger) of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is. 
Maar ook mensen met een startkwalificatie voor wie een mbo-diploma of mbo-certificaat niet haalbaar is, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Dit betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.