Leerwerkloket Zwolle

Het Leerwerkloket bestaat uit een team adviseurs, die jou wegwijs maken in alle mogelijkheden op gebied van leren en werken. We geven jou de informatie en de tools, zodat jij stappen vooruit kunt zetten in je loopbaan. Daarbij benutten wij onze contacten met onderwijs, werkgevers- en overheidsorganisaties. 

Over Leerwerkloket Regio Zwolle

Algemeen

De combinatie leren en werken is de toekomst voor werkgevers, voor werknemers en werkzoekenden. Om een plek te krijgen en te behouden op de arbeidsmarkt, zijn zowel diploma's als erkende praktijkervaring onmisbaar. Eenmaal aan het werk is scholing noodzakelijk om bij te blijven en door te groeien. En: goede scholing houdt mensen langer en beter inzetbaar.

Oprichting

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en de arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterdheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land 35 Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloket Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en het onderwijs. We werken onder meer samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Leerwerkloket Regio Zwolle zorgt samen met partners voor een goede verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, zodat een leven lang leren mogelijk wordt in onze regio.

Team

Ons team bestaat uit Dennis Beks, Colette Jalving, Bianca Start, Kim Beukers, Marjolein Roffel en Astrid Swalüe