Leerwerkloket Zwolle

Het Leerwerkloket bestaat uit een team adviseurs, die jou wegwijs maken in alle mogelijkheden op gebied van leren en werken. We geven jou de informatie en de tools, zodat jij stappen vooruit kunt zetten in je loopbaan. Daarbij benutten wij onze contacten met onderwijs, werkgevers- en overheidsorganisaties. 

Scholingsvoucher Groei Vooruit

Afbeelding
Logo Groei Vooruit

Groei Vooruit, het ontwikkelfonds van de regio Zwolle geeft inwoners de kans om een opleiding te volgen, zodat ze de negatieve gevolgen van de coronacrisis kunnen verzachten. Door het volgen van een opleiding/cursus kan men een stap zetten in hun huidige baan of kan men een overstap maken naar een baan in een andere sector.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher van maximaal 5000 euro - voor individuele werknemers en werkzoekenden - zijn: woonachtig in één van de 20 deelnemende gemeenten van Regio Zwolle, opleidingsduur maximaal 18 maanden. Check op de website van Groei Vooruit of u in aanmerking komt.

Groei Vooruit is een initiatief in Regio Zwolle van 20 gemeenten, 4 provincies en het Rijk in samenwerking met partners als VNO-NCW, MKB-Nederland Regio Zwolle, onderwijsinstellingen en het UWV. Met dit initiatief willen we alle inwoners ‘juist nu’ perspectief bieden in hun werk. Zodat zoveel mogelijk mensen hun werk behouden of groeien naar werk in een kansrijke sector als de zorg, het onderwijs en de techniek.