Leerwerkloket Zwolle

Het Leerwerkloket bestaat uit een team adviseurs, die jou wegwijs maken in alle mogelijkheden op gebied van leren en werken. We geven jou de informatie en de tools, zodat jij stappen vooruit kunt zetten in je loopbaan. Daarbij benutten wij onze contacten met onderwijs, werkgevers- en overheidsorganisaties. 

Ik ben een professioneel begeleider

De professioneel begeleider kan, als er sprake is van begeleidingskosten verbonden aan praktijkleren, samen met de cliënt of in afstemming met de cliënt een aanvraag financiering bij Groei vooruit indienen. 

Werkgevers kunnen voor de begeleidingskosten subsidie aanvragen via onderstaande knop. 

Subsidie praktijkleren aanvragen

Mocht een werkgever geen begeleidingskosten aanvragen, dan kan de professionele begeleider vergoeding van de begeleidingskosten via onderstaande knop.

Upgrade Jezelf Regio Zwolle | Start Met Upgraden! 

De aanvraag subsidie voor opleidingskosten wordt door Upgrade Jezelf Regio Zwolle in behandeling genomen en inhoudelijk beoordeeld. Aan het toekennen van subsidie uit de crisis en herstelbudgetten zijn voorwaarden verbonden:  

- De kandidaat moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, deze worden na het indienen van de aanvraag beoordeeld.  
- De werkelijke kosten, die u als bijdrage aan de opleidingskosten hebt geleverd, moeten in beeld worden gebracht. In het uitgavenoverzicht staat in ieder geval om welk type scholing het gaat (gericht op het behalen van een diploma, certificaat of praktijkverklaring) en om welke andere kosten het gaat. 

Vriendelijk verzoek om in het contactformulier Contactformulier - GroeiVooruit  bij 'beschrijf kort je hulpvraag' de volgende informatie toe te voegen: 

Wat is de reden van uw aanvraag?

Informatie over de professionele begeleider
- Functie?
- Contactinformatie?

Informatie over de benodigde begeleidingsuren op de werkvloer
- Begeleidingsinzet? 
- Begeleidingskosten? 

Erkende opleiding/opleider?
-    Naam erkende opleiding/opleider?
-    Informatie over de opleiding:
- naam opleiding? 
- opleidingskosten? 
- opleidingsduur? 
Omschrijving motivatie om deze opleiding te volgen?

Erkend leerbedrijf/werkgever
-    Naam erkend leerbedrijf/werkgever?
-    Informatie over de leerwerkplek:
- Functie/werkzaamheden?
- Duur dienstverband?

Is er sprake van baangarantie? Dan kunt u dit ook vermelden.