Leerwerkloket Zwolle

Het Leerwerkloket bestaat uit een team adviseurs, die jou wegwijs maken in alle mogelijkheden op gebied van leren en werken. We geven jou de informatie en de tools, zodat jij stappen vooruit kunt zetten in je loopbaan. Daarbij benutten wij onze contacten met onderwijs, werkgevers- en overheidsorganisaties. 

Ik ben een erkende opleider

Erkende opleider worden

U vraagt erkenning aan voor uw opleiding/diploma bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als u erkenning krijgt voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, wordt u geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). 

Diploma-erkenning aanvragen – mbo en vavo – DUO Zakelijk

Waar vind ik een overzicht van erkende opleidingen? | Rijksoverheid.nl
 

Financieringsmogelijkheden

Erkende opleiders kunnen een financieringsverzoek praktijkleren in het MBO aanvragen om de administratieve handelingen te kunnen financieren.  

Variant praktijkleren in het mbo Richttarieven (excl. btw):

Gericht op een:
Praktijkverklaring    € 750, -
Mbo-certificaat       € 1.750, -
Mbo-diploma          € 2.050, -

Aanvraagprocedure

De erkende onderwijsinstelling (opleider) moet samen of in afstemming met de leerling de aanvraag bij Groei Vooruit indienen.

De eerste stap is het aanmelden van de leerling. 

Ga met de leerling, zijn of haar werkgever of consulent naar: www.groeivooruit.nl/contact en voer de volgende gegevens van de leerling in het contactformulier in: 

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Woongemeente
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Huidige inkomstenbron
Indien uitkeringsgerechtigde: sinds welke datum
Hoe ben je bij ons terecht gekomen? 
Anders, namelijk…
Beschrijf kort je hulpvraag 

Bij Beschrijf kort je hulpvraag * s.v.p. de volgende tekst in het opmerkingenveld invoeren:
Betreft aanvraag subsidie praktijkleren.